Levenskunst ABC; Doelgerichtheid en visie


Levenskunst ABC;  Doelgerichtheid en visie

Wat een pareltje in dit Levenskunst ABC! Doelgerichtheid en visie, een doel voor ogen hebben en daar een beeld bij hebben. Zingeving vinden en betekenis geven. Hoewel mijn stokpaardje, zowel in mijn werk als loopbaancoach als in mijn leven, ‘zingeving’ is of het op een zingevende manier bezig zijn, heb ik dit nog niet zozeer aan doelgerichtheid en visie gekoppeld. Dit stukje nodigt mij dan ook uit om daar voor mezelf woorden en gedachten aan te geven.

Zingeving als doel, zingeving als visie. Uiteindelijk komt het neer op leven en het beoefenen van levenskunst voor mij. Blijven schaven en beitelen. Of zoals eerder geschreven, de beoefenaar van levenskunst is beeldhouwer, beitel en marmer tegelijkertijd.

In dit zesde deel van levenskunst ABC (Bron: Academie voor Levenskunst België) een korte beschrijving van verschillende gedragingen en houdingsaspecten met betrekking tot doelgerichtheid en visie.

Neurotisch gedrag
Vertoont tekens van doelloosheid. Ziet weinig zin of betekenis in werk, relaties, enz. Vindt het leven een voortdurende strijd. Verkeerd vaak op de rand van de paniek, zelfs als hij/zij objectief gezien “veilig” is.

Normaal gedrag
Ziet doel en betekenis op sommige terreinen van het leven maar is niet in staat alle terreinen tot een zinvol geheel te integreren. Heeft vaak moei­lijk­heden op een of ander terrein, hoewel hij over het algemeen uiterlijk een “zekere” indruk maakt.

Levenskunst
Heeft een sterk gevoel van doelgerichtheid op de meeste terreinen van het leven. Door zijn visie, wereldbeeld en mensbeeld kan hij/zij overal zin en betekenis ontdekken. Heeft een groot gevoel van zekerheid als gevolg van een sterk gevoel van eigenwaarde.

Time Line Therapy™

Time Line Therapy™

Mijn inziens is een mooi en vol leven het doel wat tevens doelgerichtheid geeft. Het is een voortdurend proces dat doorgaat tot de laatste adem. Daar is vertrouwen voor nodig, in jezelf en in je medemensen. Natuurlijk zijn er periodes in ieders leven dat we ons laten tegenhouden door eerdere ervaringen en bovenal emoties, denk daarbij aan boosheid, verdriet, angst, pijn en schuldgevoelens.

Sommige van deze gevoelens verminderen en slijten door het verstrijken van de tijd. Resten van gevoelens en emoties van eerdere ervaringen blijven achter om weer op te spelen als een volgende nieuwe ervaring plaatsvindt. Terecht of onterecht.

Time Line Therapy™
Wil jij eens onderzoeken met welke oude gevoelens je rondloopt waarvan je denkt; ik zou willen dat ik er van af was en weer volop kon genieten van alles wat dit leven mij te bieden heeft? Neem dan eens contact op om te horen wat Time Line Therapy™ voor jou kan betekenen.

Advertenties
Geplaatst in Amy van Son, autonomie, Bewustzijn, innerlijke vrijheid, Leven als kunstwerk, Levenskunst, Loopbaanbegeleiding, Positief, Seneca Advies, Time Line Therapy™ | Tags: , , , , , , , , | 2 reacties

Levenskunst ABC; Conformisme


Levenskunst ABC; Conformisme

Conformisme, het volgende stukje uit het Levenskunst ABC. Bij dit onderdeel heb ik toch even moeten nadenken. Want conformisme kan het leven ook wat makkelijker maken in de huidige maatschappij. Door je te conformeren in het publieke verkeer, kan je ervoor zorgen dat de aandacht niet op jou gericht is om daarna ongegeneerd non-conformistisch je eigen gang te gaan uit het zicht van het grote publiek.

Conformeren doe je om de gezamenlijke regels en afspraken na te leven, denk hierbij aan de verkeersregels. Een uitzondering daargelaten natuurlijk. Mensen zijn sociale wezens en willen daarom graag bij een groep horen en relaties aan gaan met andere mensen (bijvoorbeeld een vriendenkring). Daarom beschikken wij over een conformiteitdrang: de neiging om je aan te passen.

Je kunt altijd ervoor kiezen om te conformeren aan de heersende gang van zaken, maar niet eerder dan dat je hebt overwogen wat deze keuze voor jou, of je persoonlijke cirkel van invloed, betekent. Niets mis mee, naar mijn idee.

Of zoals Maarten Maartensz het stelt in het filosofisch woordenboek:
De essentie van werkelijk maatschappelijk conformisme is het heldere besef van de conformist dat zijn conformisme een welbewuste leugen, of theater is, en dat hij liegt en in collusie met alle andere conformisten. Om dezelfde redenen: angst en egoïsme. Wat telt is niet de werkelijkheid maar de schijn en pretentie van werkelijkheid – en het heldere bewustzijn dat dit zo is.’

Hieruit kan ik opmaken dat conformeren voordelig kan zijn in het maatschappelijk verkeer, maar hij die conformeert tegen beter weten in, uit angst of egoïsme, die lijdt uiteindelijk het meest. Vroeger of later.

In dit vijfde deel van levenskunst ABC (Bron: Academie voor Levenskunst België) een korte beschrijving van verschillende gedragingen en houdingsaspecten met betrekking tot conformisme.

Neurotisch gedrag

Is in alles conformist. Voortdurend bezorgd of hij “het doet” zoals de meeste mensen of de “maatschappij” vinden dat het moet. Raadpleegt vaak adviesrubrieken en houdt “trend­setters” in de gaten. Zal zonder veel nadenken de regels opvolgen en verwacht dat ook van anderen.

Normaal gedrag

Houdt zich aan de meeste culturele normen en conformeert zich aan de meeste gewoonten. Is gevoelig voor “aanpassen” maar gunt zichzelf een zekere individualiteit. Is vooral een conformist in “belangrijke zaken” als carrière, politieke standpunten, woon­plaats, enz. Is in staat regels en normen te negeren als die duidelijk zinloos zijn.

Levenskunst

Hecht geen positieve waarde aan conformiteit op zich of aan externe beloning of goedkeuring, evenmin als aan het niet conformeren op zich. Verwerpt blind conformisme, vooral in “belangrijke zaken”. Zal onbelangrijke regels en gewoonten moeiteloos negeren en zal ervoor ijveren om echt destructieve regels en gebruiken te veranderen.

Samen Leven, Zelf Denken

Anti-conformisme by Alphaflo
 

Conformisme hoeft niet vervelend of slecht te zijn, als het gezien de omstandigheden en na een bewuste afweging voor jou persoonlijk de beste optie is. Velen zijn je dan al voorgegaan, goed voorbeeld doet nog steeds goed volgen.

Conformisme wordt voor mij persoonlijk pas echt als vervelend ervaren als de conformist meent mij, zijn of haar normen en waarden te moeten opleggen. Maar dat is weer een ander verhaal.

Bronnen:
Academie voor Levenskunst België
Filosofisch Woordenboek

Meer Levenskunst ABC?

Alleen zijn AfhankelijkheidBehoeften en Waarden Creativiteit.

Geplaatst in autonomie, Bewustzijn, denken èn doen, Humanisme, Leven als kunstwerk, Levenskunst, Seneca Advies, Uncategorized | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Social Seneca | Human Media ziet het licht (via Social Seneca|Human Media)


Vanaf vandaag heeft Seneca Advies een nieuwe blogpagina; Social Seneca|Human Media. Op deze blog zul je kunnen lezen over Social Media, Personal Branding en Zingeving. Hoe positioneer je jezelf vol vertrouwen in je eigen kennis en kunde op Social Media. Denk hierbij aan oefeningen voor zelfreflectie, maar ook handige weetjes en informatie over Social Media en Personal Branding.
Tot Social Seneca | Human Media

Amy van Son

Social Seneca | Human Media ziet het licht Leuk dat je hier bent om deze eerste blogpost van Social Seneca|Human Media te bekijken. Deze blog van Social Seneca| Human Media is ontstaan vanuit de blogposts voor Seneca Advies, Loopbaanbegeleiding en Coaching. En is een initiatief van Amy van Son. Leuke actie! Voordat je verder leest wil ik je graag attent maken op een leuke kans om een gratis exemplaar van het boek ‘Solliciteren via LinkedIn’ van Aaltje Vincent en Jacco Valkenburg te bemach … Read More

via Social Seneca|Human Media

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Levenskunst ABC; Creativiteit


Levenskunst ABC; Creativiteit

In loopbaangesprekken komt het onderwerp, of eigenlijk de vaardigheid creativiteit, regelmatig aan bod. Veel mensen denken bij creativiteit aan ‘kunstzinnigheid’ in de vorm van tekenen, schilderen of knutselen. Ze kijken dan naar zichzelf en concluderen; ‘creatief, nee dat ben ik niet’. En elke keer ben ik weer verbaasd en begin braaf alle momenten op te sommen dat die persoon wel creatief was.

Elk voorbeeld van creativiteit vanuit hun biografie of verhaal, laat hun ogen weer een stukje verder oplichten. Om uiteindelijk te concluderen ‘Ja, ik ben wel creatief maar op hele andere vlakken dan dat ik me als eerste bedacht’. En zo is het met creativiteit en kunstzinnigheid, je creëert een leven als kunstwerk. Door creatief om te gaan met wat je gegeven is.

In dit vierde deel van levenskunst ABC (Bron: Academie voor Levenskunst België) een korte beschrijving van verschillende gedragingen en houdingsaspecten met betrekking tot creativiteit.

Neurotisch gedrag

Totaal gebrek aan creativiteit bij alles in het leven. Geeft het creatieve in zichzelf weinig ruimte. Imiteert vrijwel altijd anderen maar betreurt in zijn hart hun dominantie over hem. Wordt geïntimideerd door echt creatieve mensen of door mensen met een onconven­tionele levensstijl.

Normaal gedrag

Is alleen creatief of geeft alleen uitdrukking aan zijn individualiteit in bijzondere omstandig­heden. Ziet weinig mogelijkheden voor creativiteit op het werk of in belangrijke relaties of gezins­situaties, maar kan mogelijkheden vinden in hobby’s en “vrijetijdsbesteding”.

Levenskunst

Onconventionele levensstijl. Gebruikt in alle situaties zijn creatieve verbeelding en benadert alles in het leven vanuit een creatieve ingesteldheid. Imiteert anderen alleen als hij geen betere manier kan vinden om iets te doen. Uit zijn creativiteit vooral in zijn beroep en in belangrijke persoonlijke relaties.

Beperking brengt Creativiteit (bron:europarl.europa.eu)

Juist in het leven ligt creativiteit besloten. Daar waar je denkt tegen grenzen aan te lopen of juist een glimp van mogelijkheden te ontwaren, daar ontstaat creativiteit.

Hoe staat het met jou creativiteit? Deel je moment de laatste keer dat je dacht: ‘Dat heb ik goed opgelost’! en inpireer een ander.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Levenskunst ABC; Behoeften en Waarden


Levenskunst ABC; Behoeften en waarden
Behoeften en waarden, waar te beginnen met deze twee woorden die samen hangen, complementair zijn en ook haaks op elkaar kunnen staan als de fysische behoeften waartoe eten, drinken, slapen en sex behoren, voorrang krijgen ten koste van psychische behoeften en de daaruit volgende waarden.

Eerst het onderscheid in behoeften, er is sprake van fysische behoeften die toezien op het behoud van het fysisch welzijn. En daarnaast de psychische behoeften, die toezien op het behoud van het psychisch (of emotioneel) welzijn.

Twee belangrijke verschillen tussen beide soorten zijn:

Een fysische behoefte vergelijkt de actuele interne toestand met de gewenste toestand.

Terwijl een psychische behoefte de actuele externe situatie met de gewenste toestand vergelijkt.

Fysische behoeften waken enkel over het eigen welzijn dat niks met de omgeving te maken heeft. Ze werken onafhankelijk van het gebeuren in de omgeving.

Psychische behoeften daarentegen waken over het psychisch welzijn dat enkel met de omgeving en ons oordeel erover te maken heeft.

Psychische behoeften krijgen daarom pas een betekenis, nadat er oordelen over de omgeving en belangen gevormd zijn. Oordelen steunen op kennis over ervaringen uit het verleden en door oordelen te vormen over nieuwe ervaringen, wordt nieuwe kennis gevormd. Mede op basis van deze oordelen vormt zich een waardenpalet. Het vormen van een waardenpalet wordt beïnvloed door nature en nurture en verder ingekleurd tijdens onze levenswandel en het betrachten van levenskunst.

Hoe kunnen waarden en behoeften zich aan ons vertonen in gedrag? In dit derde deel van levenskunst ABC (Bron: Academie voor Levenskunst België) een korte beschrijvingen van verschillende gedragingen en houdingsaspecten met betrekking tot behoeften en waarden.

Neurotisch gedrag

Vrijwel uitsluitend gemotiveerd door fundamenteel fysiologische behoeften en externe verwach­tingen en beloningen. Weinig of geen belangstelling voor hogere behoeften van zichzelf of van anderen.

Normaal gedrag

Zeer gemotiveerd door fysiologische behoeften en externe beloningen en signalen, maar in staat aandacht te hebben voor hogere waarden van zichzelf en van anderen.

Levenskunst

Hoofdzakelijk gemotiveerd door hogere menselijke waarden en verlangens maar erkent ook fundamen­tele fysiologische behoeften. Het zoeken naar waardigheid, schoonheid en rechtvaardigheid komt altijd op de eerste plaats.

En wat had de oude Seneca daarover te zeggen: “Een deel van de morele kwaliteit berust op scholing, een deel op oefening: je moet leren en je moet door te handelen waarmaken wat je geleerd hebt. Als dat zo is blijkt voor wijsheid niet alleen weten nodig, maar ook praktische leefregels die onze hartstochten als door een wetsbepaling intomen en op afstand houden.”

Meer weten over Humanisme en Levenskunst? Neem deel aan de alliantiedag op 24 maart 2011 in het West Indië Huis te Amsterdam. Lees meer in het Programma.

Bron Levenskunst ABC: Academie voor Levenskunst, België

Geplaatst in autonomie, denken èn doen, Humanisme, Leven als kunstwerk, Levenskunst, Lucius Annaeus Seneca | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Levenskunst ABC; Alleen zijn


Levenskunst ABC; Alleen zijn

Alleen zijn; deze twee woorden kunnen op heel veel manieren betekenis krijgen. Voor de één betekent dit eenzaam zijn, geïsoleerd, afgesloten van de wereld om je heen. Voor de andere betekent dit een zeer gewaardeerde vorm van op zichzelf zijn met eigen gedachten en reflecties, niet beïnvloed worden door de dagelijkse hectiek.

Voor sommige mensen verwijst een periode van hernieuwd alleen zijn naar een eerdere ervaring, met de bijbehorende oude maar vertrouwde emoties. De ander realiseert zich vanzelf dat de tijd weer aangebroken is voor een periode van afzondering en verwelkomt deze periode om even stil te staan. De geestesgesteldheid te toetsen, nieuwe energie op te doen, de zegeningen te tellen en nieuwe doelen te stellen.

Hoe de beleving van alleen zijn wordt ervaren is van invloed op het gedrag van mensen. In dit tweede deel van levenskunst ABC (Bron: Academie voor Levenskunst België) een korte beschrijvingen van verschillende gedragingen en houdingsaspecten van Alleen zijn.

Neurotisch gedrag

Vreest alleen zijn. Verwerpt bij zich­zelf en bij anderen de behoefte aan privacy en aan alleen zijn met zich­zelf. Is afhankelijk van een voort­durende externe steun voor zijn gevoel van “realiteit”. Vreest dat anderen iets te verbergen hebben als ze alleen willen zijn. Maakt vaak inbreuk op de privacy van anderen.

Normaal gedrag

Geeft er de voorkeur aan niet alleen te zijn maar kan ook “privéogenblikken” waarderen. Gaat echter aan “eenzaamheids­depressie” lijden als hij/zij “te lang” alleen wordt gelaten. Respecteert doorgaans wel de behoefte aan privacy van anderen maar begrijpt geen mensen die “te lang” alleen willen zijn.

Levenskunst

Is even gelukkig alleen als bij anderen. Ziet het leven als een creatieve afwisseling van alleen zijn en samen zijn. Heeft geen last van “eenzaamheids­depressie” omdat hij/zij het goed vindt met zichzelf en weet dat er altijd mensen zijn om mee samen te zijn als hij/zij daar behoefte aan heeft.

Woordwolk menselijkheid (www.peterdekock.nl)
Zwerven door het alledaagse (Peter de Kock) / CC BY-NC-SA 3.0

 

De oude filosoof Seneca zei hier het volgende over:
“Eenzaamheid en sociaal verkeer dienen onderling afgewisseld worden: de eerste roept bij ons het verlangen naar anderen wakker, de laatste die naar ons zelf, zodat kruiselings de ene geneesmiddel is voor de andere. De eenzaamheid geneest de afkeer van de mensenmassa, de massa de afkeer van het alleen zijn.”

Meer weten over Humanisme en Levenskunst? Neem deel aan de alliantiedag op 24 maart 2011 in het West Indië Huis te Amsterdam. Lees meer in het Programma.

Bron Levenskunst ABC: Academie voor Levenskunst, België

Geplaatst in Alleen zijn, Amy van Son, Bewustzijn, Humanisme, innerlijke vrijheid, Leven als kunstwerk, Levenskunst, Lucius Annaeus Seneca, Seneca Advies | Tags: , , , , | 3 reacties

Van #FollowFriday naar #VoorstelVrijdag


Van #FollowFriday naar #VoorstelVrijdag

#FollowFriday is een hashtag functie die gebruikt wordt om mensen te attenderen op anderen mensen die de moeite zijn om te volgen, vanwege hun humor, of actuele content of gewoon om hun leuke tweet. #FollowFriday is een mooi principe…in theorie. Maar vaak zie je ook slechte praktijkvoorbeelden. Soms komt dat door onwetendheid over de functie van #FollowFriday, vooral bij de beginnende twitteraar. Vaak zie je bijvoorbeeld een #FF en vervolgens een hele lijst met twitternamen, wellicht uit gemakzucht, dan steek ik gelijk hand in eigen boezem. Maar al twitterend kwam ik tot nieuwe inzichten.

In een artikel dat ik hierover las van Tweetsmarter ‘What’s wrong with #FollowFriday werd onder andere naar voren gebracht dat het zorgt voor opstoppingen in de stroom van tweets en dat het daardoor lastiger is om tweets te bekijken.

Persoonlijk heb ik nog nooit in een column of  ‘timeline’ de hashtag #FF bekeken. Wel bekijk ik de #FF aanbevelingen van een aantal mensen die ik volg. Omdat ik overtuigd ben van hun kennis en kunde over diegene die ze aanbevelen. Dat komt met name door de extra informatie die gegeven wordt bij die betreffende aanbeveling.

Echter zie je elke vrijdag #FF’s voorbij komen die niet direct uitnodigen om de aanbevolen tweeps te volgen. In het artikel van Tweetsmarter werd ondermeer aangeven dat er sprake zou zijn van zogenaamde ‘morele maatregelen’ van volgers onder elkaar. Daar kan ik me persoonlijk niets bij voorstellen. Er blijken dus mensen te zijn die niet aanbevelen uit angst dat als ze anderen aanbevelen, ze aangesproken worden op het feit dat ze bepaalde personen aanbevelen en de beklaagde niet. Daar zou ik persoonlijk snel ‘klaar’mee zijn.

Verder stelt het artikel van Tweetsmarter dat het de kwaliteit van aanbevelingen op Follow Friday te wensen over laat omdat het stuivertje wisselen is, in de zin van; ik beveel jou aan, jij beveelt mij aan. Well, if it makes you feel good…

Ook zou er sprake zijn van het jezelf opdringen bij invloedrijke tweeps door hen aan te bevelen en jezelf zo in de picture te spelen. En zou je jezelf de maat moeten nemen hoeveel #FF je per keer aan zou bevelen, vijf of tien per keer? Ook daar kan ik me geen mening over vormen. Oftewel, who cares? Daarnaast zijn er tweeps die worden aanbevolen omdat ze altijd terugvolgen en gaat het puur om het verzamelen van volgers.

Hoe dan ook, Tweetsmarter heeft het naar mijn mening vooral over ‘Amerikaanse taferelen’ en moreel twitteren naar Amerikaanse standaard. Nee, dan hier in Nederland of liggen de zaken hier niet zoveel anders?

Een stap in de goede richting is natuurlijk als je een tweep aanbeveelt, daarbij te vermelden waarom je deze tweep onder de aandacht wilt brengen. Dat zegt iets over jou en over degene die je wilt aanbevelen, de gemeenschappelijke deler. Dat is al een eerste prikkel om daadwerkelijk het profiel van de aanbevolen persoon te bekijken. Dan is het vervolgens aan jou persoonlijk om aan de hand van de bio of het soort tweets te besluiten of je deze persoon gaat volgen. Samen twitteren, zelf denken dus!

Maar nu de essentie van #VoorstelVrijdag of #VV in het belang van 140 tekens. Wat ik persoonlijk effectief vind is om twee mensen direct met elkaar in contact te brengen. Omdat je van één persoon weet waar hij of zij naar op zoek is en je weet van de ander dat hij of zij het antwoord is of heeft. Of dat je het magische serendipity oftewel toeval een handje wilt helpen. Ik breng graag met een persoonlijk tintje nieuwe contacten tot stand, voorstel vrijdag dus, naast het gebruikelijke #FF met een eigen visie over het waarom. Je kan natuurlijk ook zelf een oproep doen onder je volgers, door te vragen om suggesties, gebaseerd op jouw persoonlijke interesses en activiteiten.

Kwaliteit versus Kwantiteit. En dat mag vanzelfsprekend op alle dagen van de week!

Geplaatst in Amy van Son, autonomie, denken èn doen, Kwaliteit vs Kwantiteit, Twitter | Tags: , , , , | 3 reacties